Chính sách bảo mật này nhằm cung cấp thông tin về cách Công ty TNHH Công nghệ không dây VTC (sau đây gọi tắt là Go99 hoặc Chúng tôi hoặc Chúng tôi) thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khi họ sử dụng các dịch vụ, ứng dụng, trang web và/hoặc các nền tảng trực tuyến khác được cung cấp bởi Go99 (sau đây gọi chung là Dịch vụ).

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI GO99
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI GO99

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân tại Go99 nhằm đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của Người dùng đều được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn. Go99 cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho thông tin người dùng.

Quyền của người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Người dùng có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình khi sử dụng Dịch vụ của Go99. Họ có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân đã cung cấp cho Go99. Ngoài ra, Người dùng cũng có quyền từ chối cho phép Go99 sử dụng thông tin cá nhân của họ cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Để bảo vệ quyền lợi của Người dùng, Go99 cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của họ với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Người dùng.

Quản lý và sử dụng dữ liệu cá nhân tại Go99

Go99 chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho Người dùng và để cải thiện trải nghiệm của họ. Các thông tin cá nhân mà Go99 thu thập có thể bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Thông tin thanh toán

Bảng dưới đây sẽ minh họa cách Go99 thu thập thông tin cá nhân của Người dùng:

Loại thông tin

Phương thức thu thập

Tên

Người dùng cung cấp

Địa chỉ email

Người dùng cung cấp

Số điện thoại

Người dùng cung cấp

Địa chỉ

Người dùng cung cấp

Thông tin thanh toán

Người dùng cung cấp

Ngoài việc thu thập thông tin từ Người dùng, Go99 cũng có thể tự động thu thập thông tin về vị trí, thiết bị và cách sử dụng Dịch vụ để cải thiện chất lượng và hiệu suất của ứng dụng.

Kết luận

Trong bối cảnh mạng thông tin ngày càng phát triển, việc bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng là vô cùng quan trọng. Chính sách bảo mật tại Go99 nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho mọi thông tin cá nhân được thu thập. Go99 cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và luôn đặt lợi ích của Người dùng lên hàng đầu.